header2

Op zondag 25 september 2016 organiseert Ankh-hermes een ontmoetingsdag over 
Anders Kijken naar Alzheimer 
Voor meer informatie klik hier

Op zaterdag 17 september 2016 is er een themadag over:
De esoterische betekenis van Michaël.
Voor meer informatie klik hier

Joure
5 oktober 2016, 19.30 uur
Voor meer informatie
www.in-zicht.nl.

Oisterwijk
Datum: 16 november 2016, 20.00 uur
voor meer informatie klik hier

Maria Veldman is op Facebook een pagina begonnen die aan mijn werk is gewijd. Ik heb al vele volgers!. Maria heeft dus veel succes met haar werk! 
Zie Facebook Hans Stolp

Pas uitgekomen: Troostboek.
Voor meer informatie klik hier

Inmiddels 5e druk verschenen van 
Wat gebeurt er als je doodgaat? 
Voor meer informatie klik hier

2e druk verschenen van
De verborgen zin van dementie
Voor meer informatie klik hier

Johannes2
Johannes en het Johannesklooster op Patmos

 Welkom op de website

Hans Stolp

Wie is Hans Stolp? Zie hiervoor het menu item Hans Stolp.

De rode draad in het werk van Hans Stolp is de oorspronkelijke christelijke traditie - het esoterisch esoterisch christendom - (weer) toegankelijk te maken.  Hiertoe heeft hij vele boeken geschreven en geeft hij lezingen en themadagen, behalve in Nederland, ook in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Esoterisch Christendom

Een aantal artikelen over - Wat is esoterisch christendom -  staan onder het menu item Het esoterisch christendom.

Vijf artikelen over Esoterische geheimen in de Bijbel en nog vele andere artikelen staan onder menu item publicaties-artikelen of klik hier

 Uitgebreidere informatie over het esoterisch christendom staat op de website www.esoterischchristendom.nl

Boeken
De boeken geschreven door Hans Stolp vindt u onder menu item boeken of klik hier

Publicaties
Hier staan een aantal gebeden, gedichten en interviews alsmede een aantal artikelen; zie menu item publicaties

Activiteiten

Onder dit menu item staan de menu items

Lezingen

Hans Stolp geeft nog slechts een enkele lezing in het land zie  menu item of klik hier

Themadagen Amersfoort

Hans Stolp geeft op zaterdagen themadagen over het esoterisch christendom in Amersfoort.
Deze themadagen worden georganiseerd door Stichting De Heraut.

Van een aantal van deze themadagen zijn CD's gemaakt.

Voor meer informatie over deze themadagen www.stichtingdeheraut.nl of klik hier

kwartaalblad VERWACHTING

Stichting De Heraut geeft tevens een kwartaalblad uit onder de naam "VERWACHTING"'
Hans Stolp is een vaste schrijver voor  dit kwartaalblad.
Voor meer informatie over het Kwartaalblad VERWACHTING of voor een abonnement klik hier