header2

Rudolf Steiner, Vernieuwer van het Esoterisch Christendom

Rudolf Steiner (1861–1925) was de vernieuwer van het Esoterisch Christendom.

Als de grote dienaar van Christus in deze tijd heeft hij een nieuw inzicht in het mysterie van Jezus Christus mogelijk gemaakt, passend bij mensen van deze tijd. Het was zijn opdracht om het de mensen op een nieuwe manier - bewust en met inzicht - met de geestelijke wereld in verbinding te brengen. In 1899 eindigde immers het Kali Yuga of het IJzeren Tijdperk en brak er een nieuw tijdperk aan dat het ons mogelijk zou maken weer ervaringen met de geestelijke wereld op te doen.
De inzichten die hij ons bracht, hebben inmiddels al geleid tot ingrijpende vernieuwingen op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan het inzicht in de (esoterische) geschiedenis, religie, geneeskunde, pedagogiek en onderwijs, landbouw, kunst en sociale wetenschappen. Wie zich met Rudolf Steiner verbinden wil, krijgt van hem de persoonlijke opdracht deze vernieuwingen voort te zetten en verder te ontwikkelen.
 

Rudolf Steiner was in staat de Akashakroniek (het wereldgeheugen) te lezen. Daardoor kreeg hij o.a. inzicht in de evolutie van de mens, in de verschillende incarnaties van de aarde, in de geheimen van karma en reïncarnatie en in de opdracht van de aartsengel Michaël in deze tijd. Met name het laatste jaar van zijn leven heeft hij onvermoeibaar geprobeerd de geheimen van het karma en van Michaël voor ons te ontsluieren.
We mogen hem vergelijken met iemand als Johannes de Doper: zoals Johannes de Doper tweeduizend jaar geleden de weg mocht bereiden voor de incarnatie van de Christus in de mens Jezus van Nazareth, zo mocht Rudolf Steiner de weg bereiden voor de etherische Christus. Wie zich innerlijk met Steiner verbindt, krijgt daardoor ook een diepe verbinding met de etherische Christus.
In de lezing op deze CD komen geheimen aan de orde die eeuwenlang slechts in het diepste geheim werden doorgegeven, maar door Rudolf Steiner op een nieuwe manier aan het licht werden gebracht.
De lezing op deze CD wil ons helpen om met verwondering stil te staan bij Rudolf Steiner en ons innerlijk in een sfeer van liefde met hem te verbinden.