header2

Kwartaalblad "VERWACHTING
Stichting "De Heraut" geeft een kwartaalblad uit met de naam "Verwachting"
Met dit blad willen wij mensen informeren over thema's van het esoterische christendom.
 
De redactie bestaat uit Hans Stolp, Harm Wagenmakers, Edith van Ballegooijen - van den Oever.
De omslag van het laatste nummer vindt U hiernaast.
Voor informatie over het blad en een abonnement ga naar www.stichtingdeheraut.nl
 
Losse nummers zijn te verkrijgen op aanvraag bij de administratie van "Verwachting" zie www.stichtingdeheraut.nl.

Een  abonnement op het kwartaalblad "Verwachting" kost  20,=  EURO per jaar