header2

In de loop van mijn leven schreef ik vele teksten die gebruikt kunnen worden bij het sterven van onze geliefden, maar ook bij het waken (na de dood) bij haar of zijn geliefde lichaam. Andere teksten maakte ik voor de afscheidsviering en weer andere voor het gedenken van onze geliefde in de jaren na zijn of haar dood.

In dit boek verzamelde ik vele van deze teksten, gedichten en gebeden, zodat ze in bredere kring gebruikt kunnen worden: steeds, wanneer mensen zulke woorden nodig hebben.

Bovendien schreef ik een uitgebreide inleiding bij elk van de vier afdelingen van dit boekje: het sterven, het waken, de afscheidsviering en het gedenken. Daarbij vertel ik bijvoorbeeld over de diepere betekenis van het waken, maar ook hoe je een afscheidsviering (eventueel al voor het sterven) kunt organiseren. Ook vertel ik hoe belangrijk het is om bij de afscheidsviering de (geestelijke) biografie van de gestorvene te laten klinken – als een hulp voor de gestorvene zelf en voor zijn geliefden die hier op aarde achterblijven.

En hoe vaak zoeken we in de jaren na het overlijden van onze geliefde niet naar woorden die de gevoelens tot uitdrukking kunnen brengen die leven in ons hart? Ook als een hulp daarbij is dit boekje bedoeld.

Gebonden uitgave / 144 pagina’s

ISBN 97890 202 10583

Uitgeverij Ankh-Hermes

Prijs: € 12,99

Te koop in de boekhandel en op de zaterdagen tijdens de lezingen in Amersfoort